thumbnail - Bất chấp thị trường điều chỉnh, đâu là những cổ phiếu cơ bản tốt có thể mua vào?
Quân Mạnh
Hà Nội

Bất chấp thị trường điều chỉnh, đâu là những cổ phiếu cơ bản tốt có thể mua vào?

Trong dài hạn, nhiều cổ phiếu vẫn được Agriseco đưa ra dự báo có thể mua vào, nắm giữ bởi có nền tảng cơ bản tốt, câu chuyện tăng trưởng bất chấp thị trường điều chỉnh như BID, GMD, FPT, MSN, MWG, SAB, SCS, TNG.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác