thumbnail - Bất ngờ về tác giả 'Bùa chú'
Tuấn Anh
Hà Nội

Bất ngờ về tác giả 'Bùa chú'

Tác giả Trần Lang không chỉ viết "Bùa chú", mà còn là tác giả của các sách "Bịp đời", "Thụ thai theo ý muốn". Thực ra, Trần Lang là bút hiệu mà thôi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác