thumbnail - Bất ngờ với khảo sát học sinh nhiều trường thích học lịch sử hơn địa lý, hóa học...
Minh DucTRan
Hà Nội

Bất ngờ với khảo sát học sinh nhiều trường thích học lịch sử hơn địa lý, hóa học...

TTO - Kết quả khảo sát với học sinh lớp 9 của một số trường tại Hà Nội về lựa chọn môn học lớp 10 hé lộ nhiều bất ngờ, trong đó đáng nói nhất là môn lịch sử.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác