thumbnail - Bắt nguyên phó phòng PC03 Công an An Giang trong vụ trùm buôn lậu Mười Tường
Trường Sơn
Hà Nội

Bắt nguyên phó phòng PC03 Công an An Giang trong vụ trùm buôn lậu Mười Tường

Được giao chỉ huy điều tra vụ án trùm buôn lậu Mười Tường, ông Lê Tấn Tài chỉ đạo cấp dưới tạo
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác