thumbnail - Bát phở ở Hà Nội không dưới 40000 đồng vì đắt từ mớ hành quả ớt
Quốc Cường
Hà Nội

Bát phở ở Hà Nội không dưới 40000 đồng vì đắt từ mớ hành quả ớt

Giá hàng hóa tiêu dùng đã không giảm nhanh như giá xăng dầu đang khiến quá trình lưu thông đình trệ, ảnh hưởng lớn đến hoat động sản xuất - tiêu dùng của toàn xã hội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác