thumbnail - Bắt tay nhau đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM
Lan đột biến
Hà Nội

Bắt tay nhau đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang trong giai đoạn gấp rút triển khai sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác