thumbnail - Bất thường giữa điểm thi THPT với điểm học bạ lớp 12
Trường Sơn
Hà Nội

Bất thường giữa điểm thi THPT với điểm học bạ lớp 12

Ở tất cả các môn, dù mức độ khác nhau nhưng điểm thi đều thấp hơn so với điểm học bạ. Ở một số môn, địa phương dẫn đầu về điểm học bạ lại gần đội sổ ở điểm thi hoặc ngược lại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác