thumbnail - Bất thường giữa điểm thi tốt nghiệp và điểm học bạ gọi tên những tỉnh/thành phố nào?
Quốc Cường
Hà Nội

Bất thường giữa điểm thi tốt nghiệp và điểm học bạ gọi tên những tỉnh/thành phố nào?

Theo kết quả đối sánh điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình học bạ, có thể thấy, ở tất cả các địa phương, điểm học bạ đều cao hơn điểm thi tốt nghiệp. Đặc biệt có môn thi còn chênh tới hơn 4 điểm. Thậm chí có địa phương có môn học điểm trung bình học bạ đứng đầu nhưng điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT lại áp chót hoặc ngược lại điểm thi đứng đội sổ nhưng điểm học bạ lại nhảy lên top đầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác