thumbnail - Bầu cử giữa kỳ Mỹ có ảnh hưởng đến việc hỗ trợ cho Ukraine?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bầu cử giữa kỳ Mỹ có ảnh hưởng đến việc hỗ trợ cho Ukraine?

Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới có thể ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác