thumbnail - Bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Quân Mạnh
Hà Nội

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TTO - Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10-5, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác