thumbnail - Bên trong nhà máy tên lửa khổng lồ của Mỹ: NASA sẽ quay trở lại mặt trăng như thế nào?
Lan đột biến
Hà Nội

Bên trong nhà máy tên lửa khổng lồ của Mỹ: NASA sẽ quay trở lại mặt trăng như thế nào?

NASA sắp thực hiện một cuộc hành trình mà cơ quan này đã không thực hiện trong 50 năm. Và để đạt được điều đó, nước Mỹ đã quyết định chế tạo tên lửa mạnh nhất từ ​​trước đến nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác