thumbnail - Bệnh nhân thiệt thòi vì công văn mới của Bộ Y tế?: Vẫn thanh toán BHYT dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn, máy đặt
Gia Loc
Hà Nội

Bệnh nhân thiệt thòi vì công văn mới của Bộ Y tế?: Vẫn thanh toán BHYT dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn, máy đặt

Cùng một nội dung thanh toán dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn, máy đặt nhưng có đến 2 hướng dẫn ở 2 công văn, thông báo khác nhau. Bộ Y tế bãi bỏ một công văn nhưng không giải thích đầy đủ, đã gây ra sự hoang mang cho bệnh viện, người bệnh tham gia BHYT.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác