thumbnail - Bệnh viện dã chiến "mũ nồi xanh" Việt Nam khánh thành phòng khám sản khoa tại châu Phi
Trường Sơn
Hà Nội

Bệnh viện dã chiến "mũ nồi xanh" Việt Nam khánh thành phòng khám sản khoa tại châu Phi

Đây là phòng khám chuyên khoa sản đầu tiên được xây dựng tại Bệnh viện dã chiến của Việt Nam trong suốt 4 nhiệm kỳ triển khai tại phái bộ UNMISS.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác