thumbnail - Bệnh viện thiếu điều dưỡng
Lan đột biến
Hà Nội

Bệnh viện thiếu điều dưỡng

70% công việc tại bệnh viện do điều dưỡng thực hiện nhưng thu nhập chỉ 7-8 triệu đồng một tháng, nhiều người nghỉ việc, tuyển dụng nhân sự khó khăn. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác