thumbnail - Bệnh viện Trung ương Huế xác lập 2 kỷ lục trong 1 ca ghép tim
Thu Trang
Hà Nội

Bệnh viện Trung ương Huế xác lập 2 kỷ lục trong 1 ca ghép tim

VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim từ người hiến tạng chết não, trái tim được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác