thumbnail - Bị cáo Lê Tùng Vân kháng cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai
Trường Sơn
Hà Nội

Bị cáo Lê Tùng Vân kháng cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai

Bị cáo Lê Tùng Vân nộp đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai, đề nghị tòa phúc thẩm tuyên ông và các đệ tử không phạm tội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác