thumbnail - Bị cáo Tề Trí Dũng tiếp tục hầu tòa
Trường Sơn
Hà Nội

Bị cáo Tề Trí Dũng tiếp tục hầu tòa

Cáo trạng xác định, bị cáo Tề Trí Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chiếm số tiền tổng cộng gần 1,6 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác