thumbnail - Bi hài, đề tài KHKT học sinh ngang tầm tiến sĩ, luận án TS nghiên cứu...cầu lông
Thức SG
Hà Nội

Bi hài, đề tài KHKT học sinh ngang tầm tiến sĩ, luận án TS nghiên cứu...cầu lông

GDVN- Luận án tiến sĩ "Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La" đang gây nhiều ồn ào tranh luận có xứng tầm Tiến sĩ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác