thumbnail - Bi Rain bị tố nhận biệt đãi để quay phim tại Nhà Xanh
Tuấn Anh
Hà Nội

Bi Rain bị tố nhận biệt đãi để quay phim tại Nhà Xanh

Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc đã ban hành quy định cấm quay phim, quảng cáo tại Nhà Xanh. Tuy nhiên, Bi Rain vẫn được phép thực hiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác