thumbnail - Bí thư Hải Dương bị đình chỉ các chức vụ trong Đảng, trình Trung ương xem xét kỷ luật
Lan đột biến
Hà Nội

Bí thư Hải Dương bị đình chỉ các chức vụ trong Đảng, trình Trung ương xem xét kỷ luật

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị Bộ Chính trị đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác