thumbnail - Bí thư Hoà Bình Ngô Văn Tuấn phụ trách Kiểm toán Nhà nước
Viễn Đông
Hà Nội

Bí thư Hoà Bình Ngô Văn Tuấn phụ trách Kiểm toán Nhà nước

Ông Ngô Văn Tuấn thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình để giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác