thumbnail - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị đình chỉ các chức vụ trong Đảng
Quốc Cường
Hà Nội

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị đình chỉ các chức vụ trong Đảng

Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình BCH Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác