thumbnail - Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy sẽ làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh
Liên Hương
Hà Nội

Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy sẽ làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ do ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương thành lập
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác