thumbnail - BIDV trình diễn giao dịch bằng CCCD chip tại “Ngày chuyển đổi số”
Lan đột biến
Hà Nội

BIDV trình diễn giao dịch bằng CCCD chip tại “Ngày chuyển đổi số”

Tại buổi lễ khai mạc “Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng” năm 2022, BIDV giới thiệu và trình diễn ứng dụng CCCD chip trong các giao dịch nộp/rút tiền tại...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác