thumbnail - BIDV và HBC tăng cường hợp tác toàn diện
Thu Trang
Hà Nội

BIDV và HBC tăng cường hợp tác toàn diện

Hợp tác hướng tới mục tiêu đảm bảo hợp tác lâu dài, bền vững; đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác