thumbnail - Biến động thế giới bồi thêm cơn 'khát' lao động ở Việt Nam
Viễn Đông
Hà Nội

Biến động thế giới bồi thêm cơn 'khát' lao động ở Việt Nam

Những biến động trên toàn cầu đang đưa thêm việc làm công nghiệp, công nghệ về Việt Nam nhưng trong nước, các đơn vị lại khó tìm đủ người. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác