thumbnail - Biến động tỷ giá của 3 ngoại tệ chủ chốt làm giảm dư nợ Chính phủ khoảng 57 nghìn tỷ đồng
Diệu Thúy
Hà Nội

Biến động tỷ giá của 3 ngoại tệ chủ chốt làm giảm dư nợ Chính phủ khoảng 57 nghìn tỷ đồng

Tăng giá đồng USD không tác động nhiều đến nợ công và tình hình trả nợ
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác