thumbnail - "Biến động tỷ giá là một rủi ro luôn phải đề phòng"
Duy Tân
Hà Nội

"Biến động tỷ giá là một rủi ro luôn phải đề phòng"

"Việc dần dần điều chỉnh tỷ giá từng bước trong giai đoạn từ tháng 01-8/2022 nằm trong kỳ vọng của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bước điều chỉnh vừa rồi có nhiều sự bất ngờ và vượt ra khỏi kỳ vọng...".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác