thumbnail - Biên kịch “Thương ngày nắng về” nằm trên giường bệnh khóc khi phim phát sóng
Duy Tân
Hà Nội

Biên kịch “Thương ngày nắng về” nằm trên giường bệnh khóc khi phim phát sóng

Thu Thủy, tác giả kịch bản phim "Thương ngày nắng về" kể những khó khăn cô phải đối mặt trong quá trình làm phim.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác