thumbnail - Biển số xe đẹp cần được coi là tài sản và phải đảm bảo các quyền sở hữu
Viễn Đông
Hà Nội

Biển số xe đẹp cần được coi là tài sản và phải đảm bảo các quyền sở hữu

Thị trường có nhu cầu về biển số xe đẹp thì chúng ta có cung, khi đã đấu giá thì biển số đẹp phải được coi là một tài sản, phải được đảm bảo những quyền về sở hữu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác