thumbnail - Binance mở lại giao dịch LUNA và stablecoin UST
Thức SG
Hà Nội

Binance mở lại giao dịch LUNA và stablecoin UST

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới mở lại giao dịch LUNA và stablecoin UST sau cuộc họp kéo dài 2 giờ với dự án Terra.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác