thumbnail - Bình Định đẩy mạnh thu hút đầu tư
Diệu Thúy
Hà Nội

Bình Định đẩy mạnh thu hút đầu tư

Tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trọng điểm vào địa bàn. Tỉnh cũng tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu các dự án mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác