thumbnail - Bình Phước: Kết luận thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19
Thu Trang
Hà Nội

Bình Phước: Kết luận thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

Thanh tra tỉnh Bình Phước vừa có kết luận thanh tra các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý và thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế... phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác