thumbnail - Bình Phước: Phạt tù GĐ trung tâm dạy nghề lập khống 60 hợp đồng
Tuấn Anh
Hà Nội

Bình Phước: Phạt tù GĐ trung tâm dạy nghề lập khống 60 hợp đồng

Trong các năm 2017-2018, Nguyễn Thành Khang vì vụ lợi mà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cùng với Nguyễn Thị Thanh lập khống hồ sơ để Trung tâm ký kết 60 hợp đồng dạy nghề.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác