thumbnail - Bình Thuận phát huy giá trị văn hóa của dân ca, dân vũ, dân nhạc
Quốc Cường
Hà Nội

Bình Thuận phát huy giá trị văn hóa của dân ca, dân vũ, dân nhạc

VOV.VN - Những năm gần đây, tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả chính sách về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác