thumbnail - Bình Thuận bêu tên hàng loạt dự án bỏ hoang đất
Trường Sơn
Hà Nội

Bình Thuận bêu tên hàng loạt dự án bỏ hoang đất

Trong danh sách các dự án chậm tiến độ, bỏ hoang đất vừa công bố, có dự án rộng tới gần 200ha.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác