thumbnail - Bitcoin chạm mốc 30.000 USD, thị trường sợ hãi tột độ
Thức SG
Hà Nội

Bitcoin chạm mốc 30.000 USD, thị trường sợ hãi tột độ

Đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn trên đà giảm mạnh, và đã mất gần 60% giá trị so với đỉnh xác lập vào tháng 11/2021.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác