thumbnail - [BizDEAL] Coca-Cola Việt Nam đổi chủ, Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình muốn gom đủ 10 triệu cổ phiếu HBC
Trường Sơn
Hà Nội

[BizDEAL] Coca-Cola Việt Nam đổi chủ, Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình muốn gom đủ 10 triệu cổ phiếu HBC

Swire Coca-Cola Limited, công ty con 100% vốn của Swire Pacific Limited sẽ chi 1,015 tỷ USD tiền mặt cho Công ty Coca-Cola Indochina để mua lại các công ty con của Coca-Cola tại Việt Nam và Campuchia.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác