thumbnail - [BizDEAL] Địa ốc Hoàng Quân (HQC) dự kiến thoái sạch vốn tại 3 doanh nghiệp
Lê Vũ Phong
Hà Nội

[BizDEAL] Địa ốc Hoàng Quân (HQC) dự kiến thoái sạch vốn tại 3 doanh nghiệp

Địa ốc Hoàng Quân vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn nắm giữ tại 3 công ty thành viên cho các cá nhân đang cho Hoàng Quân Group mượn tiền.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác