thumbnail - Bluechips vẫn hỗ trợ thị trường
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bluechips vẫn hỗ trợ thị trường

Dù cho rung lắc vẫn xuất hiện sáng nay, nhưng diễn biến này vẫn chưa chuyển hóa thành điều chỉnh khi thị trường vẫn còn sự hỗ trợ của Bluechips.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác