thumbnail - Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ với quy trình 5 bước
Thức SG
Hà Nội

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ với quy trình 5 bước

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác