thumbnail - Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ
Thu Trang
Hà Nội

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác