thumbnail - Bộ Chính trị: Dừng thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm thanh tra
Trường Sơn
Hà Nội

Bộ Chính trị: Dừng thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm thanh tra

TTO - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác