thumbnail - Bộ Chính trị giao 65.980 biên chế giáo viên, Bộ GD-ĐT hướng dẫn các tỉnh ra sao?
Trường Sơn
Hà Nội

Bộ Chính trị giao 65.980 biên chế giáo viên, Bộ GD-ĐT hướng dẫn các tỉnh ra sao?

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022 - 2023.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác