thumbnail - Bộ Chính trị: Phấn đấu đến năm 2025, có 3-5 huyện ở Hà Nội lên quận
Liên Hương
Hà Nội

Bộ Chính trị: Phấn đấu đến năm 2025, có 3-5 huyện ở Hà Nội lên quận

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 3 - 5 huyện lên quận.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác