thumbnail - Bộ Chính trị quy định 5 bước luân chuyển cán bộ
Liên Hương
Hà Nội

Bộ Chính trị quy định 5 bước luân chuyển cán bộ

Cán bộ được luân chuyển theo quy trình 5 bước, thời gian ít nhất 36 tháng, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác