thumbnail - Bộ Chính trị quy định 5 bước trong quy trình luân chuyển cán bộ
Thức SG
Hà Nội

Bộ Chính trị quy định 5 bước trong quy trình luân chuyển cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác