thumbnail - Bộ Chính trị ra quy định 5 bước về luân chuyển cán bộ
Cường bếu
Hà Nội

Bộ Chính trị ra quy định 5 bước về luân chuyển cán bộ

TTO - Theo quy định mới của Bộ Chính trị, cán bộ được luân chuyển phải còn thời gian công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển và thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác