thumbnail - Bộ Chính trị: Tạm dừng mô hình Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ
Viễn Đông
Hà Nội

Bộ Chính trị: Tạm dừng mô hình Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ

Bộ Chính trị quyết định tạm dừng hợp nhất Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh thanh tra và Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác