thumbnail - Bộ Chính trị: Từ nay đến 2025, mỗi năm cử khoảng 400 cán bộ đi nước ngoài bồi dưỡng bằng ngân sách
Trường Sơn
Hà Nội

Bộ Chính trị: Từ nay đến 2025, mỗi năm cử khoảng 400 cán bộ đi nước ngoài bồi dưỡng bằng ngân sách

TTO - Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu từ nay đến năm 2025, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ bằng ngân sách nhà nước. Còn từ năm 2026 - 2030, số cán bộ cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 người.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác